Region Syd musikpædagogisk dag d. 6/1 2021

21 Musik- og Kulturskoler i Region Syddanmark afholder den 6. januar 2021, sammen med Syddansk Musikkonservatorium, en fælles vidensdag med pædagogisk udvikling og erfaringsdeling som omdrejningspunktet. Tilsammen har de involverede institutioner mere end 400 undervisere, der kan drage nytte af hinandens viden og erfaringer, og det ser vi et kæmpe potentiale i.