Birgitte Momme

Hvordan skabes trygge og motiverende læringsmiljøer på vores begynderinstrumental-hold?

Ved Birgitte Momme, adjunkt i pædagogiske fag ved Syddansk Musikkonservatorium.

Hvilke styrker, udfordringer og læringsaspekter har holdtilbuddet og er det et tilbud, der er kommet for at blive? Birgitte har netop afsluttet et projekt, hvor hun har undersøgt forskellige tilgange til instrumental holdundervisning på begynderniveau, via en rundspørge til landets musikskoleleder og lærere – Oplægget vil indeholde viden fra denne undersøgelse samt et oplæg til dialog og vidensdeling.

Til dagligt underviser Birgitte Momme på Odense Musikskole og Syddansk Musikkonservatorium og har gennem mange år bl.a. undervist elever i basun såvel solo som hold-/klasseundervisning.

Del gerne jeres pointer på linket her: Vores pointer